صلح تحقق بنیادی ترین حق بشری است 1394/01/12


رئیس واحد سیرجان:
صلح تحقق بنیادی ترین حق بشری است

دومین کنفرانس صلح بین المللی جهان( آنلاین) به همت دانشگاه آزاداسلامی سیرجان انسیتو هوشمند معلم و سازمان صلح بین الملل به دو زبان انگلیسی وفارسی در دانشگاه آزاداسلامی سیرجان برگزار شددر این کنفرانس که فعالان صلح سه کشور انگلیس تاجکستان و هند به صورت آنلاین حضور داشتند به بیان دیدگاه ها وایده ها وتفکرات صلح بین المللی به گفتگو پرداختند.
دکتر ابوالفضل جعفر قلیخانی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی سیرجان که در این کنفرانس حضور یافته بودگفت: صلح مهم ترین مقوله ای است که جامعه جهانی به آن نیاز دارد.
دکتر جعفر قلیخانی افزود:صلح تحقق بنیادی ترین حق بشری است و فقدان صلح باعث از بین رفتن حق حیات و آزادی است.
وی افزود :هیچ کس به اندازه حضرت محمد (ص)صلح را ترویج نکرد و بدون دیگر پیامبران از جمله عیسی (ع)نمی شود عاشق محمد (ص)بود.
 در ادامه این کنفرانس دکتر جرمی بنیانگذار صلح بین الملل و از فعالان صلح در جهان گفت :باید خارج از ملیت، مذهب و نژاد در کنار هم جمع شویم تا بتوانیم به همه در ایجاد صلح کمک کنیم .
این فعال صلح افزود:دانشگاه ها نقش بسیاری در ایجاد و پایداری صلح می توانند در کنار مدارس نقش ویژه ای را در سعادت بشر انجام دهند.
 وی گفت :پیوند صلح با پیوند زندگی پیوندی ناگسستنی دارد. و همه ما باید در این راستا گام برداریم.
در ادامه دکتر قادر از فعالان صلح در تاجکستان به بیان دیدگاه هاخود در رابطه با صلح بین المللی پرداخت .
وی گفت :جنگ برای کسانی است که هوس های ناپاک دارندوهمه ما باید تلاش کنیم صلح رادر همه جهان بگسترانیم .
گفتنی است این کنفرانس که با استقبال دانشجویان وفعالان صلح قرار گرفته بود و با برنامه های فرهنگی از جمله اجرای سرود صلح توسط کودک 5 ساله سیرجانی کوچکترین فعال صلح به زبان انگلیسی واجرای سرود صلح توسط گروه صلح و اجرای موسیقی ایرانی همراه بود.