عقل سالم فدای بدن سالم نشود 1394/01/31


عقل سالم فدای بدن سالم نشود
جلسه هماهنگی رئیس واحد با سرپرستان و مربیان تیم های ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی سیرجان  جهت اعزام به مسابقات کشوری برگزار شد.
دکتر ابوالفضل جعفر قلیخانی رئیس واحد سیرجان ضمن تقدیر از تیم ها و افرادی که در مسابقات استانی صاحب رتبه شده بودند گفت: مهم تر از کسب مقام پهلوان ماندن و قوی ماندن است.
رئیس واحد سیرجان افزود:عقل سالم در بدن سالم است ودرهمین راستا در دانشگاه به مقوله ورزش اهمیت زیادی داده شده است اما قبل از ورزش علم مهم تر است و ما حق نداریم عقل سالم را فدای بدن سالم کنیم.
وی با آرزوی موفقیت برای تیم های ورزشی شرکت کننده در مسابقات کشوری افزود:هر تیمی که در مسابقات درخشش خوبی داشته باشد به بهترین شکل مورد تشویق قرار می گیرد.
دکتر جعفرقلیخانی ابراز امیدواری کرد به زودی کار ساخت و ساز سالن ورزشی  واحد به  پایان برسد تا ترم آینده بتوان از آن استفاده کرد در ادامه این جلسه عبدالله محمود آبادی مسئول تربیت بدنی به ارائه گزارشی از فعالیت های ورزشی واحد و اعزام تیم ها به مسابقات استانی و کشوری ارائه کرد.
محمودآبادی گفت: در سال جاری 13تیم به مسابقات استانی اعزام کرده ایم که 8 تیم به مقام های اول و دوم دست یافته اند.