جشن پرستار با حضور رئیس و مسئولین و دانشجویان رشته پرستاری در دانشگاه آزاد اسلامی سیرجان برگزار شد . 1393/12/08