تشکیل پرونده سلامت الکترونیک برای دانشجویان دانشگاه آزاد سیرجان 1398/02/17


یعقوبی‌پور خبر داد:

تشکیل پرونده سلامت الکترونیک برای دانشجویان دانشگاه آزاد سیرجان

تشکیل پرونده سلامت الکترونیک برای دانشجویان دانشگاه آزاد سیرجان

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان گفت: با همکاری واحد سلامت شبکه بهداشت و درمان سیرجان برای دانشجویان این واحد دانشگاهی پرونده سلامت الکترونیکی تشکیل شد.

علی یعقوبی‌پور در گفتگو با خبرنگار روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان،  با بیان اینکه تشکیل پرونده سلامت برای دانشجویان هدفی مهم برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان است، اظهار کرد: طرح تشکیل پرونده سلامت الکترونیکی برای دانشجویان با همکاری شبکه بهداشت و درمان سیرجان و با حضور کارشناسان مراقب سلامت این مرکز به مدت یک هفته در دانشگاه آزاد اسلامی سیرجان انجام می‌شود.

وی افزود: در نخستین روز از این پایش در روز گذشته ۲۰۰ نفر از دانشجویان این دانشگاه مورد پایش جسمانی شامل اندازه‌گیری قد و وزن و فشار خون قرار گرفتند و برای آنان پرونده سلامت الکترونیکی تشکیل داده شد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان اضافه کرد: دانشگاه در تلاش است شرایط ایمنی و سلامت را برای دانشجویان خود فراهم کند تا بتواند دانشجویانی حساس به‌ سلامت خود و جامعه را تربیت کند.

یعقوبی‌پور تصریح کرد: حفظ و ارتقای سلامت استادان و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی که تأثیر مستقیم در بهبود عملکرد آنها دارد، مورد توجه است و برای آنان نیز پرونده سلامت الکترونیکی تشکیل خواهد شد.

طبقه بندی خبری:
عمومی