طبقه بندی بخشنامه ها
آرشیو بخشنامه ها
ردیف بخشنامهتاریخ بخشنامه دانلودمشاهده جزئیات
1شیوه نامه تشویق  دانلود مشاهده جزئیات
2متمم تشویق مقالات  دانلود مشاهده جزئیات
3فرم تعهد کنفرانس داخلی  دانلود مشاهده جزئیات
4بخشنامه طرح های پژوهشی  دانلود مشاهده جزئیات
5 گزارش نهایی طرح پژوهشی  دانلود مشاهده جزئیات
6بخشنامه شرکت در کنفرانسهای داخلی  دانلود مشاهده جزئیات
7بخشنامه شركت اعضا هيات علمي در كارگاهها داخلی  دانلود مشاهده جزئیات
8بخشنامه شركت اعضا هيات علمي در كارگاهها خارجی  دانلود مشاهده جزئیات
9بخشنامه طرح های پژوهشی  دانلود مشاهده جزئیات
10بخشنامه فرصت های مطالعاتی  دانلود مشاهده جزئیات
1 2 3 4 5 6 7 8