بخشهای مرتبط
گروه پرستاری

دانلود رزومه سیما کریمی


 

دانلود سرفصل دروس دوره کارشناسی پرستاری


1-98-97دانلود برنامه کلاسی و کار آموزی های گروه پرستاری نیمسال

 

 


برنامه آزمایشگاههای گروه پرستاری در نیمسال1-98-97

 


برنامه کارآموزی اصول و مهارتهای پرستاری ورودی مهر 97زمان کارآموزی: صبحها30/7الی30/12- عصرها30/13 الی30/18          برنامه کارآموزی در عرصه ورودی94 نیمسال 1-97-98