بخشهای مرتبط
دفتر فرهنگ اسلامی

 

 شرح وظایف

·  تعمیق و تثبیت اعتقادات و باورهای دینی و مذهبی در ذهن و فکر دانشجویان و نمود و ظهور اصول و ارزشهای اسلامی در رفتارهای فردی و اجتماعی آنان.

·  توسعه و تثبیت فرهنگ قرآن کریم و ترویج علوم حیات بخش ائمه اطهار در فعالیتهای قرآن و عترت ، با ایجاد زمینه و بستر مناسب و متناسب با تنوع افکار و سلایق.

·  ایجاد یک فضای دینی معنوی دانشگاه و فراهم شدن محیطی که در عین پویایی و پرسشگری دانشجویان ، اعتقادات و ارزشهای اسلامی در آنان غلبه داشته باشد.

·  ایجاد فضای علمی – فرهنگی در همه بخشها در دانشگاه خصوصاً بخش دانشجویی و آموزشی.

·  تلطیف محیط دانشگاهی و ارتقاء سطح دینی و معنوی دانشجویان و استادان

·  تمسک به ثقلین به عنون تنها راه رستگاری

·  شکوفا کردن استعدادهای نهفته دانشجویان در مسیر معارف الهی

·  تحقق فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر اسلامی شدن دانشگاهها

·  تربیت افراد متعهد و متخصص برای فعالیتهای فرهنگ اسلامی

·  گسترش خوره تحقیق و پژوهش پیرامون موضوعات کاربردی اسلامی

·  نهادینه کردن امور فرهنگی در دانشگاه و حذف کارهای موازی و ایجاد تفاهم و همکاری صمیمانه و شور و علاقه بیشتر بین مجریان فرهنگی دانشگاه

·  تغییر و اصلاح وضع اخلاقی و پوشش دانشجویان و کارمندان

·  آموزش الگوها و رفتارهای دینی به کارمندان و دانشجویان

·  فرهنگ سازی نماز

·  فرهنگ سازی پایبندی به معیارهای اسلامی وانسانی

·  تاثیر ثبت فرهنگ دینی و اخلاقی دانشگاه بر محیط خارج از دانشگاه

 


رکن اصلی موفقیت فعالتهای فرهنگی در دانشگاه برقراری ارتباط مستحکم با دانشجویان و جلب اعتماد آنهاست. به این منظور اطلاع رسانی به روز و مناسب در خصوص برنامه ها و فعالیتهای فرهنگی و استفاده از نظرات و پیشنهادهای دانشجویان در اجرای امور فرهنگی مور تاکید می باشد.

 

اساس کار دانشگاه بر علم و آموزش است و کار فرهنگی نیز چیزی جدا از آموزش نیست ، بلکه تقویت آموزش و شکل و جهت دادن به آموزش است. بنابراین معاونت فرهنگی در جهت ارتقاء کیفیت آموزش سعی در برگزاری جلسات و هم اندیشی با استادان در جهت فرهنگ سازی صحیح و اتخاذ تصمیم های مشترک جهت القاء فرهنگ اسلامی در بین دانشجویان ، همچنین تشویق و ترغیب دانشجویان فعال و کوشا از طرق مختلف همچون برگزاری اردوهای مختلف ، معرفی و مصاحبه با آنان در نشریه فرهنگی بعنوان " دانشجوی موفق " و .... دارد.

 


 برگزاری نمازهای جماعت در دانشگاه

یکی از برنامه های جذاب و مفید که آثار و برکات خوبی برای دانشجویان در بر دارد برگزاری نمازهای جماعت است که همه روزه در مسجد دانشگاه برگزار می گردد.