بخشهای مرتبط
معرفی حوزه فناوری اطلاعات


فناوری اطلاعات و ارتباطات


اداره فناوري اطلاعات و ارتباطات در راستاي رسالت خود اقدام به اجراي فعاليت هايي نظيرآموزش نيرويانساني، تشكيل بانكهاي اطلاعاتي و سيستم هاي اتوماسيون اداري، ايجاد شبكه هاي داخلي، مكانيزه كردن سيستم هاي موجود و مورد نياز دانشگاه همچنين تحقيق و پژوهش و كسب آخرين دستاوردهاي علمي و تجربي در زمينه فناوري اطلاعات و ايجاد بسترهاي مناسب و زير ساخت هاي متناسب در جهت بكارگيري و استفاده از فناوري هاي جديد نموده و در این عرصه نقش مؤثری در افزایش بهره‌وری درون‌سازمانی، کاهش هزینه‌ها، بهبود کیفیت خدمات و افزایش رضایتمندی دانشجویان و اساتید دانشگاه است.

از مهمترين پروژه هاي اين اداره كه در سال 1393 برنامه ريزي شده است، مي توان به موارد زير اشاره كرد


 

اهم فعالیتهای فناوری اطلاعات و ارتباطات:

 - گردآوری و ارائه گزارشها و آمار به سازمانها و دوایر ذیربط 

-شناسايي و تهيه نرم افزارها و سخت افزارهاي لازم براي استفاده در دوایر مختلف دانشگاه

- تحقيق و پژوهش در خصوص سيستم ها و تكنولوژي هاي نوين در حوزه فناوري اطلاعات و ارائه راهكارها و پيش بيني هاي لازم

- ایجاد و بروز سازی شبکه کامپیوتری دانشگاه

-ساخت نرم افزار بروز رسانی جهت نرم افزار آموزش سیدا

- اتصال شبکه کامپیوتری بین ساختمانهای دانشگاه از طریق فیبر نوری

- اتصال شبکه کامپیوتری به سما از طریق سیستم بی سیم

- راه اندازی و تجهیز سایت کامپیوتری

- تامين و مديريت پهناي باند اينترنت

- بكارگيري مشاور در زمينه طراحي و توسعه شبكه

- تامين تجهيزات مورد نياز جهت مجازي سازي سرورها،انجام تنظيمات و راه اندازي تجهيزات

- راه اندازی Mail Server اختصاصی در دانشگاه

- راه اندازی سیستم نمامتن در سایت اینترنت و شبکه داخلی دانشگاه

-اه اندازی و ارتقاء سرویس اینترنت وایرلس در محوطه دانشگاه

- راه اندازی سیستم پرداخت اینترنتی ,بروز رسانی وب سایت دانشگاه ,افزایش سوئیچ های باند اینترنتی و افزایش امکان ارتباط با شبکه

- راه اندازی پورتال جدید دانشگاه و انجام امور پژوهشی و پایان نامه بصورت غیر حضوری

-آموزش کارمندان جهت کار با سیستم سیدا وکارتابل دانشگاه

-پشتبانی سخت افزاری و نرم افزاری از 18 سرور در دانشگاه

-برنامه نویسی و تکمیل بانک اطلاعاتی SQL 2008 سیدا

-راه اندازی DHCP Server , Cache Server  در دانشگاه

- راه اندازی سیستم ثبت نام اینترنتی

- راه اندازی اتوماسیون اداری رایورز

- ارسال نامه های با استفاده از اتوماسیون رایورز بین سازمان مرکزی و دیگر واحدها از طریق ECEگزارش عملكرد واحد پشتيباني و سخت افزار:

اهم فعاليت ها:

تداوم ارائه خدمات و تأمين تجهيزات it مورد نياز دانشگاه (شامل ارائه خدمات و تأمين تجهيزات ، سرويس و نگهداري سيستم ها ، ارتقاء سيستم ها )

همكاري در برون سپاري كليه معاونت ها

نظارت بر مكان هايي كه برون سپاري مي شوند و تعامل با شركت هاي طرف قرارداد

همكاري در مديريت امنيت اطلاعات (همكاري در امر ويروس يابي سيستم ها و ايجاد سطح دسترسي كاربران )

همكاري با مجله کلک

پشتيباني و نگهداري سخت افزاري ، نصب پيشنياز ها جهت اجرا و تغيير ورژن كليه نرم افزار هاي

تجهيز و نگهداري سخت افزاري سيستم هاي كلاسهای دانشکده ها

ردیف

عنوان پروژه

درصد روند پیشرفت

وضعیت

 1

مجازی سازی

100%

2

تجهیز دانشکده ها با وایرلس

%90

×

3

تجهیز ساختمان اداری با وایرلس

%90

×

4

برون سپاري خدمات سخت افزاري

70%

×

5

بروزر سانی وب سایت دانشگاه

90%