بخشهای مرتبط
سلف سرویس و تغذیه

اداره تغذیه                   

·      استعمال دخانيات در كليه سالن هاي غذاخوري و بوفه ها ممنوع مي باشد.

·      به تصميم شوراي تغذيه دانشگاه غذا با ظروف يكبار مصرف سرو نخواهد شد.

·     طبق دستورالعمل شوراي تغذيه دانشگاه و درخواستهاي مكرر شما عزيزان مبني بر رعايت حقوق اجتماعي و به جهت رعايت نظم  و انضباط سالن ، هر دانشجو مي تواند صرفا يك پرس غذا با كارت خود دريافت نمايد.

·      شـــماره حساب ســيباي اداره تغذيه جهــت شارژ كارت غذا 0105792728000مي باشد.

·     به علت راه اندازي سيستم جامع اتوماسيون تغذيه در دانشگاه به هيچ عنوان فيش غذا توزيع نخواهد شد. دانشجوياني كه تمايل دارند از غذاي دانشگاه استفاده نمايند مي بايست نسبت به تهيه كارت و شارژ و رزرو غذا اقدام نمايند.

·     دانشجويان فارغ التحصيل مي توانند پس از تكميل فرم استرداد كارت اتوماسيون مبلغ كارت خود را از صندوق امورمالي دانشگاه دريافت نمايند.
 


اطّلاعیه امور تغذیه

بدينوسيله به اطلاع دانشجويان  محترم مي رساند سيستم اتوماسيون تغذيه  جهت استفاده استادان، کارکنان و دانشجویان گرامی آغاز بكار  نموده است لذا مقتضی است تمامي دانشجويان مجتمع مركزي دانشگاه ،دانشكده علوم انسانی و دانشکده فنی و مهندسی جهت دريافت كارت تغذيه نكات ذيل را رعايت  و به محل تعيين شده مراجعه نمايند

 


مدارك لازم شامل :

هراه داشتن اصل كارت دانشجويي و تصوير خواناي پشت و روي آن.

 

نظر به اينكه كارت تهيه شده درابتدا فاقد هر گونه وجه مي باشد جهت استفاده از آن مي بايست حتماً نسبت به شارژ آن به شكل زير اقدام نمود :

1.با توجه به قيمت هر غذا دانشجويان مي بايست به تناسب ايام هفته و تعداد روزهاي حضور در دانشگاه نسبت به محاسبه وجه مورد نياز خود اقدام و سپس با مراجعه به بانك ، نسبت به واريز وجه محاسبه شده به شماره حساب سيبا 0105792728000در وجه كميته تغذيه دانشگاه آزاد اسلامي واحد سیرجان اقدام و فيش واريزي بانك را به محلهاي تعين شده در دانشگاه ( ذيل الذكر) ارائه نمايند.

2. پس از شارژ كارت ، دانشجو مي بايست حتماً نسبت به كنترل آن با تصوير فيش واريزي خود در دستگاهها اقدام و سپس به تناسب ايام حضور خود اقدام به رزرو نمايد.

 

توجه:

         هر دانشجو صرفاً قادربه استفاده يك غذا در روز مي باشد .

 


راهنماي استفاده از سيستم جامع اتوماسيون تغذيه دانشگاه آزاد اسلامي واحد سیرجان

 

        مرحله اول ( تهيه كارت و افزايش اعتبار):

           بعد از تهيه كارت تغذيه  مي بايست حتما جهت شارژ اعتبار كارت خود اقدام نمايند.

دانشجويان عزيز مي بايست به تناسب ايام هفته و تعداد روزهاي حضور خود در دانشگاه نسبت به محاسبه وجه مورد نياز خود اقدام و سپس با مراجعه به بانك نسبت به واريز وجه محاسبه شده اقدام نمايند.

بعد از پرداخت وجه مورد نياز با به همراه داشتن فيش پرداختي به همراه كارت تغذيه به مكان ( ذيل الذكر) مراجعه و نسبت به شارژ كارت خود اقدام مي فرمايند.

         مرحله دوم ( رزرو غذا):
 

       طبق اطلاعيه هايي كه بر روي هر دستگاه نصب گرديده مراحل رزرو غذا در 6 مرحله قابل انجام مي باشد.

        مرحله سوم ( تحويل غذا):
 

جهت تحويل غذا هم طبق اطلاعيه هايي كه بر روي دستگاههاي مربوطه در سالنهاي غذاخوري برادران و خواهران نصب گرديده افراد مي توانند با استفاده از اين دستگاهها اقدام به دريافت غذاي خود نمايند.

 

        دانشجويان عزيز خواهشمند است به نكات ذيل حتما توجه فرمايند:

·      ساعت تحويل غذا در سالنهاي غذاخوري از ساعت 11:45 الي 13 مي باشد.

·     زمان رزرو غذا توسط دستگاههاي تعبيه شده در مجتمع از شنبه لغايت چهارشنبه از ساعت 8 صبح لغايت 15براي هفته آينده امكان پذير خواهد بود.

·     زمان انصراف براي غذاي رزرو شده حداكثر 48 ساعت قبل از روز تحويل غذا خواهد بود.

·     رزرو غذا در هفته جاري به هيچ وجه امكان پذير نخواهد بود.

·     زمان شارژ كارتهاي تغذيه همه روزه بجز ايام تعطيلات رســمي از ساعت 8 صبح لغايت 14 در مكان ( ذيل الذكر) خواهد بود.

·      به تمامي نكات قيد شده در اطلاعيه هاي نصب شده بر روي دستگاههاي رزرو غذا و تحويل غذا توجه خاص فرمائيد.

·     در صورت بروز هر گونه اشكال در سيستم اتوماسيون تغذيه و يا انتقادات و پيشنهادات با داخلي 41523439-034 تماس حاصل نماييد.
 


           محل شارژ كارت تغذيه در دانشگاه:

 جنب سالن غذاخوري اساتيد- دفتر اداره تغذيه.