بخشهای مرتبط
فارغ التحصیلان

 

 مدارک لازم جهت تحویل گرفتن گواهینامه موقت:

·         کپی برابر اصل از فرم تسویه حساب شماره (2) که کلیه بندها کامل و تایید شده باشد.

·         کارت شناسایی معتبر

·         تصویر کارت ملی

·         آقایان ارائه اصل کارت پایان خدمت یا گواهی اشتغال به تحصیل در مقطع بالاتر یا گواهی اشتغال به خدمت دوره ضرورت ، یا گواهی عضویت برای شاغلین نیروی انتظامی الزامی می باشد.

  


مدارك لازم جهت صدرو ريزنمرات:

·         تصوير دانشنامه

·         تصویر کارت ملی

·         فيش بانكي به مبلغ /55000 ريال به شماره حساب 0104460446004 بانك ملي شعبه زبرجد سازمان مركزي دانشگاه.

·         ارائه تصوير كارت پايان خدمت يا گواهي اشتغال به تحصيل، يا گواهي اشتغال به خدمت براي آقايان الزامي  مي باشد.

 


مدارك لازم جهت صدرو دانشنامه:

·         يك برگ تصوير مدرك موقت

·         تصویر کارت ملی

·         دو قطعه عكس 4×3

 


مدارك لازم جهت تحويل گرفتن دانشنامه:

·         ارائه اصل گواهي موقت

·         تصویر کارت ملی

·         ارائه اصل كارت پايان خدمت يا گواهي اشتغال به خدمت يا گواهي اشتغال به تحصيل براي آقايان الزامي است.