بخشهای مرتبط
باشگاه پژوهشگران جوان

  

 اهمیت امر پژوهش بر همگان نمایان مي باشد . پژوهش بیانگر نوعی حلقه ارتباطی بین تجربه و کار و در همان حال علم عمل افراد می باشد.

 

باشگاه پژوهشگران جوان افتخار دارد که تا کنون توانسته است با جذب نخبگان و پژوهشگران به فعالیت بپردازد و بتواند با ارائه تسهیلاتی همچون برگزاری کارگاهها به اعضا ، ارتقا و پیشرفت آنان را در زمینه های علمی - پژوهشی فراهم نماید.

    

              شرایط عضویت در باشگاه پژوهشگران جوان

 

·     مدارک مورد نیاز ثبت نام:

1- اسکن صفحه اول و دوم شناسنامه (فایل اسکن شده کمتر از180 کیلو بایت)

2- اسکن یک قطعه عکس پرسنلی (فایل اسکن شده کمتر از 180 کیلو بایت)

3- اسکن کارنامه تحصیلی به شرط معدل (فایل اسکن شده کمتر از 180 کیلو بایت)

4- مقاله ها و آثار علمی ( به شرح ذیل)


·     ثبت نام اینترنتی:
 

عضویت فقط از طریق ثبت نام اینترنتی و اسکن تمامی مدارک خواسته شده از طریق سایت باشگاه پژوهشگران جوان به آدرس www.bpj.ir امکان پذیر می باشد. بدیهی است که به مدارک ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد. همچنین خواهشمند است در موقع ثبت نام اینترنتی در انتخاب واحد سیرجان به عنوان واحد مورد نظر دقت کافی را بفرمائید.


·         شرایط عضویت از طریق معدل:

شرایط عضویت برای دانشجویان رشته های مختلف:
 

1- داشتن معدل 18 و بالاتر در دو نيمسال تحصيلي ( با حداقل 36 واحد گذرانده در دو نیمسال ) در مقطع کارشناسی برای کلیه رشته هاي گروه علوم انساني و هنر.

2- داشتن معدل 17 و بالاتر در دو نميسال تحصيلي ( با حداقل 36 واحد گذرانده در دو نیمسال ) و داشتن اثر پژوهشي قابل قبول شوراي باشگاه براي كليه رشته هاي علوم انسانی و هنر.

3- داشتن معدل 17 و بالاتر در دو نيمسال تحصيلي ( با حداقل 36 واحد گذرانده در دو نیمسال )  در مقطع کارشناسی برای کلیه رشته های گروه علوم تجربی.

4- داشتن معدل 16 و بالاتر در دو نيمسال تحصيلي ( با حداقل 36 واحد گذرانده در دو نیمسال )  در مقطع کارشناسی براي كليه رشته هاي گروه  فني مهندسي، رياضي و فيزيك.

6- چاپ حداقل یک مقاله علمی - پژوهشی در مجلات علمی معتبر داخلی یا خارجی و یا ارائه حداقل دو مقاله در کنفرانس های علمی معتبر ( به شرط چاپ حداقل خلاصه مقاله در کتابچه مجموعه مقالات ) و ارائه مقاله کامل به باشگاه برای مقطع پایین تر از دکتری تخصصی.

7- چاپ حداقل دو مقاله علمی- پژوهشی در مجلات علمی معتبر داخلی یا خارجی و یا چاپ یک مقاله در مجلات معتبر داخل و خارج و ارائه حداقل یک مقاله در کنفرانس های علمی معتبر برای افراد مقطع دکتری تخصصی که حداقل معدل 17 و بالاتر داشته باشند.

8- نفرات اول مسابقات علمی کشوری و المپیادها.

تبصره: حداقل تعداد واحدهاي گذرانده در دو نيمسال تحصيلي(36 واحد در  مقطع كارشناسي و گذراندن حداقل 20 واحد در مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته در هر يك از رشته های فوق مي باشد.

 

 پذیرش از طریق مقاله:

1) چاپ حداقل يك مقاله علمي- پژوهشي در مجلات علمي معتبر داخلي يا خارجي، و يا ارائه حداقل دو مقاله در كنفرانسهاي علمي معتبر( به شرط چاپ مقاله کامل در كتابچه مجموعه مقالات براي مقطع پايين تر از دكتري تخصصي براي متقاضيان عضويت كه حداقل معدل 15 و يا بالاتر داشته باشند.)

2) چاپ حداقل دو مقاله علمي- پژوهشي در مجلات علمي معتبر داخلي يا خارجي، و يا چاپ يك  مقاله در مجلات معتبر داخل و خارج و ارائه حداقل يك مقاله در كنفرانس هاي علمي معتبر براي افراد مقطع دكتري تخصصي كه حداقل معدل 17 و بالاتر داشته باشند.

تبصره: ارائه مقاله در كنفرانسها به شرط چاپ مقاله کامل (چکیده مقاله پذیرفته نمی شود) در دفترچه مجموعه مقالات كنفرانس به نام باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان

 


پذیرش از طریق سایر موارد:

1- داراي اثر پژوهشي برجسته نظير مقالات چاپ شده يا ويژگي برجسته در زمينه هاي علمي، فني، ادبي، هنري و فرهنگي به تشخيص شوراي باشگاه.

2- كليه نفرات اول استانها كه توسط ورازت آموزش و پروش و يا دانشگاهها به جشنواره هاي رسمي كشور نظير رازي ، خوارزمي و ... معرفي مي گردند.

3- داراي اختراع يا كشف مورد تأييد سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي كشور يا كميته علمي باشگاه.

4- دارندگان درجه اجتهاد مورد تأييد مراجع صالح كشور

تبصره: از زمان احراز هر يك از شرايط بالا نبايد بيش از دو سال گذشته باشد.

 

مدت و تمدید عضویت:

دارندگان شرايط مي توانند به مدت 2 سال به عضويت باشگاه درآيند. تجديد عضويت در صورت احراز شرايط لازم، بلامانع است.

 

امتيازاتو تسهیلات برای اعضای باشگاه پژوهشگران جوان

 (متقاضیان استفاده از هرکدام از تسهیلات ذیل، باید از طریق سایت باشگاه www.bpj.ir   درخواست کنند.)

 

1-1  "باشگاه واحد" نام اختصاري شعبات باشگاه در واحدهاي دانشگاهي مي باشد.

 

1-2  "اعضاي عادي"، كساني هستند كه واجد شرائط آئين نامه مصوب عضويت بوده و به عضويت عادي باشگاه در مي آيند.

1-3  "اعضاي فعال"، كساني هستند كه در هر سال از دوره عضويت خود، حداقل در يك كارگاه آموزشي شركت كرده و حداقل يك اثر پژوهشي به نام واحد و باشگاه داشته باشند.

1-4  "اعضاي استعداد درخشان"، آنهائي هستند كه به تشخيص كميته تعيين الويت مستقر در ستاد باشگاه، واجد شرائط آئين نامه مربوط بوده و به عضويت استعداد درخشان باشگاه درآيند.

1-5   "اعضاي برتر"، آنهايي هستند كه در مقايسه با ديگر اعضاء، فعاليتهاي علمي پژوهشي بيشتري داشته باشند و بر اساس مفاد اين آئين نامه و به تشخيص مراجع پيش بيني شده، به عنوان اعضاي برتر انتخاب شوند.

1-6    فعاليت‌ها و آثار علمي- پژوهشي قابل تشويق و تخصيص تسهيلات توسط باشگاه، آن دسته از فعاليت‌هاي اعضاء مي‌باشد كه اختصاصاً به نامهاي مشترك واحد مربوط و باشگاه ارائه گردد و از نام سازمان و يا نهاد ديگري در كنار نام دانشگاه استفاده نشده باشد.نمونه:  دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان - باشگاه پژوهشگران جوان

تبصره:تاريخ تهيه و يا ارائه آثار پژوهشی باید در طول زمان عضويت متقاضي باشد.

 

 


امتیازهای استعدادهاي درخشان:

  

2-1        كليه تسهيلات مصوب قابل تخصيص به اعضاي عادي باشگاه، براي اعضاي استعداد درخشان باشگاه، تا 1.5 برابر مقادير، قابل افزايش است.

 

2-2        امکان ادامه تحصيل در رشته مرتبط در دانشگاه، به پيشنهاد عضو استعداد درخشان و تصويب شوراي هدايت استعدادهاي درخشان دانشگاه و طبق مقررات مربوط.

 

2-3        اين اعضاء مي توانند، پس از جاري شدن طرح اول، طرح دومي را براي بررسي، تصويب و شروع اجرا پيشنهاد نمايند.

 

2-4        پرداخت هزينه مربوط به ثبت اختراع بين المللي، بر اساس تصويب باشگاه و تأييد معاونت پژوهشي دانشگاه.

 

 


 مزیت های اعضاي عادي

 

          وام دانشجوئي:

اعضاي باشگاه براي دريافت وام دانشجوئي از صندوقهاي رفاه، با داشتن شرائط برابر، در مقايسه با ساير دانشجويان، در الويت قرار دارند.

 

         تسهيلات آموزشي:

به منظور ارتقاء توانمندي هاي علمي- پژوهشي اعضاء، كارگاه هاي آموزشي مختلفي توسط باشگاه برنامه ريزي و اجرا مي شود. هر يك از اعضاء مي توانند، در طول هر دوره عضويت، در كارگاه‌هاي مربوط به سطح خود و با رعايت پيش‌نيازهاي مربوط، شركت نمايند. در پايان دوره، به شرط موفقيت در امتحان نهايي، گواهي نامه مربوط صادر و تحويل خواهد شد.

تبصره: چنانچه ظرفيت كارگاه‌ها محدود و ثبت‌نام كليه متقاضيان مقدور نباشد، اولويت با افرادي است كه در كارگاه‌هاي كمتري شركت كرده باشند.     


 

          تسهیلات  پژوهشي:

هر يك از اعضاء مي تواند، در هر سال از طول مدت عضويت خود، يك طرح پژوهشي را در ارتباط با رشته تحصيلي خود تعريف و پيشنهاد نمايد. هزينه هاي مربوط به اجراي اين طرحها:

الف) در صورتي كه بنيادي باشد، پس از داوري و تأييد علمي، با انعقاد قرارداد از طرف واحد دانشگاهي، از طرف همان واحد پرداخت مي شود.

ب) چنانچه كاربردي يا توسعه اي باشد، از طرف باشگاه واحد به دستگاه اجرايي يا صنعتي ذي ربط و يا مركز علوم و فناوري هاي پيشرفته دانشگاه پيشنهاد و براي تصويب و حمايت كامل آن، پي گيري هاي لازم به عمل مي آيد.

تبصره: طرحهاي پژوهشي كه توسط كار گروههاي تخصصي اعضاي باشگاه تعريف و پيشنهاد شوند، در الويت بررسي و تصويب قرار مي گيرند.

در صورت عرضه نظريات جديد توسط هريك از اعضاء، مراتب در شوراي ذي ربط دانشگاه مطرح و در صورت تأييد به عنوان يك نظريه جديد، آن عضو مورد حمايت و تشويق دانشگاه قرار مي گيرد.


·              تشویق مقالات:

الف) به اعضايي كه مقالات علمي آنها در مجلات معتبر علمي مندرج در فهرست بين‌المللي ISI يا ISC منتشر شود، مطابق با آخرين آئين‌نامه تشويق مقالات علمي سازمان مركزي دانشگاه، با احتساب 20 درصد افزايش، مورد تشويق و تقدير قرار مي گيرند.

ب)  اعضائي كه مقالات علمي آنها در مجلات معتبر علمي - پژوهشي داخل    كشور به چاپ برسد، مطابق با آخرين آئين‌نامه تشويق مقالات علمي سازمان مركزي دانشگاه، با احتساب 15 درصد افزايش، تقدير خواهند شد.

ج‌) اعضائي كه مقالات علمي آنها در مجلات معتبر علمي - ترويجي داخل كشور به چاپ برسد، مطابق با آخرين آئين‌نامه تشويق مقالات علمي در سازمان مركزي دانشگاه، با احتساب 10 درصد افزايش، پاداش دريافت مي نمايند.

تبصره1: براي تشويق مقالات، هيچگونه محدوديتي به لحاظ تعداد مقالات وجود ندارد.

 آثار هنري اعضاي رشته هاي تحصيلي هنري، مورد ارزيابي قرار گرفته و همطرازي آنها با آثار پژوهشي موضوع اين ماده تعيين و پاداش مربوط تخصيص مي يابد.


 


·            کنفرانس یا همایش معتبر:

به اعضايي که مقالات آنها به صورت سخنراني علمي در همايش هاي معتبر داخلي پذيرفته و در مجموعه مقالات همايش چاپ شود، حداکثر تا مبلغ ريالي 4 روز مأموريت اداري، که به يک عضو هيأت علمي دانشگاه (با رتبه علمي استاديار) تعلق مي‌گيرد، تخصيص مي يابد. اگر اين مقالات به صورت پوستر پذيرفته شوند، مبلغ پرداختي تا سقف 50% مبلغ مذكور خواهد بود.

تبصره2: این مبلغ  فقط براي يک مقاله از هر همايش قابل پرداخت مي‌باشد.

تبصره3: هرعضو مي تواند به ازاي هر سال عضويت خود، حداكثر دو بار از تسهيلات شرکت در کنفرانس بهره‌مند گردد.

 

تبصره4: به مقالات اعضائي كه در همايش‌هاي كشوري و يا بين‌المللي داخلي به صورت مقاله كامل (نه چكيده) در كتابچه و يا CD مجموعه مقالات چاپ شود، به شرط شركت و سخنراني عضو در همايش، مطابق آخرين آئين‌نامه تشويق مقالات علمي در سازمان مركزي دانشگاه، با احتساب 10 درصد افزايش، پاداش تخصيص مي يابد.

             اعضايي که مقالات آن‌ها به شکل سخنراني علمي در همايش‌هاي بين‌المللي خارجي پذيرفته مي‌شود، در صورت شركت در همايش و ارائه مقاله به صورت سخنراني، تنها در صورتي كه قبلاً يك مقاله علمي در يكي از مجلات آي اس اي، آي اس سي و يا علمي - پژوهشي معتبر به چاپ رسانده باشند، طبق مقررات معاونت پژوهشي دانشگاه با ضريب 10 درصد افزايش مورد تشويق قرار مي‌گيرند.

 

تبصره 5: به شرط چاپ مقاله يا چکيده آن در مجموعه مقالات همايش خارجي و فقط   براي يكبار در سال ميسر مي باشد.

 

تبصره6: در مورد خاص همايشهاي پزشكي و هنري، مشروط بر اينكه محدوديتهاي قابل قبولي از طرف برگزاركننده همايش خارجي اعمال شود و به تشخيص شوراي باشگاه، مقالات پوستر نيز مي توانند مشمول تا 50 درصد تسهيلات بند 8-6 باشند.


 


 

            تسهيلات كارآفريني:

به منظور افزايش توانمندي هاي كارآفريني اعضاء، تسهيلات مختلف و متنوعي از طرف باشگاه واحدها پيش بيني و تخصيص مي يابد، از قبيل:

1   سازماندهي اعضاي باشگاه به كار گروه هاي تخصصي، حسب تشخيص و علاقه آنها و حمايت در توسعه توانمندي هاي آنها براي انجام فعاليتهاي علمي تخصصي مرتبط

2   برگزاري كارگاه آموزشي كارآفريني

3   بازديد از مراكز تحقيقاتي، صنعتي و اجرائي مرتبط و نمايشگاههاي تخصصي

4   هدايت فعاليتهاي پژوهشي اعضاء به سمت طرح‌هاي پژوهشي كاربردي مورد نياز صنايع و دستگاه‌هاي اجرائي

5   هدايت اختراعات اعضاء به سمت نيازهاي واقعي

6   آشنا ساختن اعضاء باشگاه، با نيازهاي واقعي دستگاههاي اجرايي و صنايع مرتبط، به منظور هدايت انديشه و فعاليت ذهني و علمي آنها در جهت تأمين نيازهاي كشور

7   آشنا سازي هرچه بيشتر اعضاء با رشته تحصيلي خود و كاربرد آن در جامعه

8   آشنا كردن اعضاء با مقوله فناوري، ابعاد و محتواي آن در رشته هاي مختلف و صنايع گوناگون

9   تعميق خودباوري در اعضاء و ساماندهي آنها به فعاليتهاي خصوصي و غير استخدامي

10 افزايش مهارت هاي اعضاء در كسب و كار، شامل مديريت، اينترنت، بازرگاني، مالي، چگونگي تأسيس شركت و...


 


 

              تسهيلات فرهنگي:
 

علاوه بر برنامه هاي فرهنگي واحدهاي دانشگاهي، از طرف باشگاه واحدها نيز برنامه هاي ديگري تهيه و به مورد اجرا گذاشته مي شود، منجمله:

1.               برگزاري اردوها و سفرهاي زيارتي، ورزشي و فوق برنامه براي اعضاء

2.               بازديد اعضاء از مراكز فرهنگي و هنري و موزه ها

3.               برگزاري ميزگردهاي اجتماعي و فرهنگي

4.               برگزاري مسابقات مقاله نويسي

5.               برگزاري مسابقاتكتابخواني

6.               ديدارهاي فرهنگي با شخصتيهاي فرهيخته

7.               برگزاري ويژه برنامه هاي فرهنگي به مناسبت اعياد مختلف

8.               برگزاري نمايشگاه آثار هنري و ادبي اعضاء و تشويق برترين آنها

10.      حمايت از اجراي طرحهاي مطالعاتي فرهنگي

 

 


            اختراعات:
 

اختراعات اعضاء، توسط شوراي راهبردي اختراعات دانشگاه مورد بررسي و داوري قرار گرفته و در صورتي كه نو و جديد باشد و از نظر علمي تأييد شود، براي آنها تأييديه صادر مي گردد.

باشگاه در جهت كاربردي شدن اختراعات اعضاء و مساعدت دستگاههاي اجرائي و صنعتي ذي ربط براي به توليد رساندن آن اختراعات، پي گيري هاي لازم را معمول خواهد داشت.


          ساير تسهيلات:
 

الف) اعضاي باشگاه در استفاده از تسهيلات و خدمات پزشكي، رفاهي، ورزشي و فرهنگي، از قبيل: مراكز درماني، مجتمع‌هاي تفريحي و ورزشي، کتابخانه‌ها، مراکز تحقيقاتي و آزمايشگاهي مستقر در کليه واحدهاي دانشگاه در الويت مي باشند.

ب) باشگاه براي تخصيص تخفيف نهادهاي مختلف دانشگاهي و غير دانشگاهي به اعضاء، در استفاده از خدمات و تسهيلات فرهنگي، رفاهي و ورزشي عمومي، قراردادهايي را با مؤسسات ذي ربط منعقد نموده و مراتب را به اطلاع اعضاء خواهد رساند.

ج) براي تهيه و تدوين پايان‌نامه‌هاي دانشجويي اعضاء، حمايتهاي متداول تا 10 درصد قابل افزايش است.

د) به منظور افزايش امكان عرضه مقالات علمي اعضاء، تبادل افكار با صاحب نظران و انديشمندان هم رشته و توسعه توان پژوهشي آنها، همه ساله از طرف باشگاه، همايشهاي محلي، منطقه اي، ملي و بين المللي با حمايت دستگاههاي مختلف اجرايي و صنعتي برنامه‌‌ريزي و اجرا خواهد شد.
          ساير مقررات:

آن دسته از اعضاي باشگاه، که فارغ التحصيل گرديده و يا دانشجوي دانشگاه‌هاي دولتي هستند، به عضويت باشگاه واحدي كه در شهر آنها مستقر است درآمده و تسهيلات مندرج در اين آئين نامه را از آن باشگاه واحد دريافت مي دارند.

تا 30 درصد هزينه‌هاي مربوط به اعضاي فارغ‌التحصيل و دانشجوي دانشگاه‌هاي دولتي، از محل اعتبارات معاونت پژوهشي دانشگاه و مابقي به شرط تأمين اعتبار از محل منابع غير دانشگاه، تخصيص داده خواهد شد.

تبصره: با توجه به اينكه باشگاه علاقمند است وظيفه خود را در قبال اين اعضاء به نحو احسن انجام دهد، لذا تمام تلاش خود را براي جذب اعتبارات خارج از باشگاه، به كار خواهد گرفت.

هر سال، آن دسته از اعضاي باشگاه، كه در جشنواره هاي معتبر ملي صاحب امتياز شوند، با اهداء جوايز و لوح تقدير، توسط رئيس دانشگاه مورد تقدير قرار مي‌گيرند.