بخشهای مرتبط
تربیت بدنی

 
شرح وظایف:

 
پیگیری ثبت نام و انجام مسابقات کارکنان و اساتید دانشگاه در سطح واحد، شهرستان و استان- پیگیری ثبت نام و تمرینات تیم های مختلف ورزشی دانشجویان خواهر و برادر جهت شرکت در مسابقات مختلف در سطح واحد دانشگاهی و شهرستان و استان و کشور
 


کارکنان و اساتید

 شرکت در مسابقات فوتسال کارمندی و کارگری لیگ شهرستان.

 شرکت در مسابقات والیبال کارمندی شهرستان و کسب مقام نایب قهرمانی.

برنامه کوهنوردی همکاران از ابتدای سال یک روز در هفته.

 برنامه آموزشی شنا ویژه آقایان از ساعت 9 الی 10 شب دوشنبه هر هفته.

 برنامه آموزشی شنا ویژه خانم ها از ساعت 5 الی 6 بعد از ظهر دوشنبه هر هفته.

 برنامه ورزش و تندرستی ویژه همکاران خانم دوشنبه هر هفته.

 برنامه ورزش صبحگاهی از ابتدای سال ویژه همکاران و اساتید.

 شرکت در مسابقات لیگ دانشجویی توسط کارکنان واحد.

 شرکت در مسابقات فوتسال لیگ دانشجویی توسط اساتید و هیئت علمی.
 


دانشجویان

انجام تمرینات تیم والیبال خواهران جهت شرکت در مسابقات منطقه  و استان.

شرکت در مسابقات فوتسال شهرستان توسط خواهران و کسب مقام سوم. 

انجام تمرینات تیم کشتی آزاد و فرنگی برادران جهت شرکت در مسابقات منطقه  و استان.

برگزاری مسابقات فوتسال لیگ دانشجویی به صورت منطقه ای در هر سال تحصیلی.

شرکت در مسابقات جام رمضان شهرستان سیرجان با حضور بیش از 60 تیم و کسب مقام سوم دانشجویان.

انجام تمرینات تیم فوتبال جهت شرکت در مسابقات لیگ استان و شهرستان و منطقه. 

انجام تمرینات تیم والیبال جهت شرکت در مسابقات لیگ استان و شهرستان و منطقه. 


انجام تمرینات تیم بسکتبال  جهت شرکت در مسابقات لیگ استان و شهرستان و منطقه.

انجام تمرینات تیم شطرنج خواهران و برادران جهت شرکت در مسابقات.

انتخاب تیم برتر از بین تمامی دانشجویان و بازیکنان جهت شرکت در مسابقات.