بخشهای مرتبط
معاون پژوهش و فناوری

 
   
   
   
 
 
سوابق آموزشی

دیپلم علوم تجربی از سیرجان.
کارشناسی مهندسی مرتع و آبخیزداری با احراز رتبه اول از دانشگاه یزد.
کارشناسی ارشد مهندسی آبخیزداری با احراز رتبه اول با نمره 19.75 و درجه عالی از دانشگاه گرگان.
دکتری تخصصی علوم و مهندسی آبخیزداری از دانشگاه علوم و تحقیقات تهران با نمره 19.45 و درجه عالی در سال 1386
استادیار پایه 14دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان
.
احراز رتبه پنجم کشوری در کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1378.
اخذ پذیرش در دوره دکتری از دانشگاه VUB  بلژیک و اخذ موافقت سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی با بورسیه  خارج کشور


سوابق پژوهشی

پژوهشگر برتر دانشگاه بافت در سالهای 1384، 1385 و 1389.
پژوهشگر برتر واحد علوم و تحقیقات سیرجان در سال 1391
عضو مجمع نخبگان منابع طبیعی کشور.
چاپ 13 مقاله علمی- پژوهشی.
چاپ و ارائه شش مقاله علمی بصورت سخنرانی با زبان انگلیسی در کنفرانس های بین المللی کشورهای کانادا، ایتالیا، اتریش، بلژیک و نروژ.
چاپ 5 مقاله ISI.با IF=1.33
چاپ و ارائه بیش از 25 مقاله علمی در همایش های ملی.
راهنمایی بیش از 40 پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد.
سوابق اجرایی

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه ازاد اسلامی واحد سیرجان از 1393 تا کنون.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات سیرجان از 1391 تا 1393.
معاون اداری و مالی دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات سیرجان از 1390 تا 1391.
معاون اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت از 1387 تا 1390.
رییس باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان واحد علوم و تحقیقات سیرجان
کسب رتبه اول حوزه اداری و مالی در منطقه هفت در سال 1389 در واحد بافت.
مدیر گروه منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی بافت از 1381 تا 1387.
کارشناس رسمی دادگستری رشته کشاورزی و منابع طبیعی.
عضو انجمن آبخیزداری ایران.
عضو مجمع نخبگان منابع طبیعی کشور
عضو شورای طرح و برنامه و بودجه منطقه هفت دانشگاه آزاد اسلامی.
عضو شورای پژوهشی و آموزشی دانشگاه آزاد بافت و سیرجان.
عضو کمیته ترفیعات واحد سیرجان
عضو کمیته تجهیزات دانشگاه آزاد اسلامی کرمان
.
احراز رتبه اول جذب بودجه پژوهشی از نظر مبلغ در استان کرمان در سال 1393سوابق فرهنگی و ورزشی

استاد منتخب فرهنگی دانشگاه آزاد بافت در سال 1387
.عضو تیم فوتبال دانشگاه آزاد اسلامی بافت ،علوم و تحقیقات سیرجان و واحد سیرجان
کسب مدال طلای مسابقات جشنواره  ورزشی دانشجویان دانشگاه گرگان در سال 1380
قهرمانی مسابقات فوتسال دانشگاههای استان کرمان با تیم دانشگاه سیرجان در سال 1393.