بخشهای مرتبط
رئيس واحد > دکتر ابوالفضل جعفرقلیخانی

بسمه تعالی

 

سوابق اجرایی و آموزشی و پژوهشی ابوالفضل جعفر قلی خانی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد بافت (رشته حقوق گرایش های حقوق عمومی و حقوق خصوصی)

 

الف-سوابق آموزشی:

14سال تدریس در مقطع کارشناسی ارشد و کارشناسی در دانشگاه های آزاد اسلامی سیرجان و بافت و پیام نور سیرجان وبافت و مرکز مدیریت دولتی سیرجان و 12سال سابقه تدریس به صورت رسمی به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت(از سال 1387 تا کنون)

 

تحصیلات:

دیپلم علوم تجربی از دبیرستان ابن سینا سال 1368 با معدل 77/16.

فوق دیپلم علوم آزمایشگاهی از دانشگاه علوم پزشکی کرمان سال 1371

کارشناسی حقوق قضایی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز سال 1376 با معدل 78/15

کارشناسی ارشد حقوق خصوصی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز سال 1378 با معدل 06/17

دکتری تخصصی حقوق عمومی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

 

ب-سوابق و تجربیات اجرایی:

  -رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات سیرجان

  -سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی سیرجان

-مسئول پیگیری راه اندازی واحد علوم و تحقیقات  سیرجان.

 -رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت .

 -مدیرگروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت.

 -عضو اصلی کمیته انضباطی واحد بافت دانشگاه آزاد اسلامی.

 -عضو اصلی کمیته انضباطی تجدید نظر منطقه 7 دانشگاه آزاد اسلامی.

 -وکیل و مشاور حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی واحدبافت.

 -وکیل و مشاور حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات شعبه کرمان.

 

 

2-در دیگر موسسات:

 -وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای دادگستری مرکز.

- عضو اصلی شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری کرمان.

-ریئس و موسس موسسه علمی و پژوهشی سیمای پیشرفت.

-ریئس آزمایشگاه خاتون آباد.

-مسئول حقوقی نظارت بر انتخابات دوره های 7و8و10 ریاست جمهوری اسلامی ایران درشهرستان.

-وکیل و مشاور حقوقی شرکت سیرجان بنیاد (وابسته به بنیاد مستضفان).

-وکیل و مشاور حقوقی شرکت معدنی نصر سیرجان.

-وکیل ومشاور حقوقی شرکت تجاری صنعتی مهرگان میلاد.

-عضو کانون نویسندگان واهل قلم سیرجان.

-عضو کانون شعر شهید بندی سیرجانی.

 

ج-سوابق علمی - پژوهشی :

1-پژوهشگر منتخب واحد بافت دانشگاه آزاد اسلامی در سال 1388.

2-عضو کمیته علمی همایش ملی انرژی هسته ای (بافت 1386).

3-عضو کمیته علمی همایش منطقه ای زن و توسعه ی پایدار(بافت 1387).

4-عضو کمیته اجرایی همایش ملی ERP(بافت 1389).

5- عضو کمیته علمی همایش حقوق شهروندی(الیگودرز 1390)

 

 

  

جدول شماره1-گزارشهای علمی طرح های پژوهشی:

 

ردیف

عنوان

محل اجرا

سال

1

بررسی تطبیقی شرط عوض در حقوق ایران و انگلیس

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

1376

2

ایفای اختیاری تعهدات (وفای به عهد)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز (پایان نامه کارشناسی ارشد)

1378

3

بررسی وجه التزام و آثار آن در حقوق ایران

دانشگاه هاوایی رساله دکتری حقوق خصوصی

2007

4

اقدامات تلافی جویانه در حقوق بین الملل و اسلام

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت

1384

5

مقابله با خسارات ناشی  از سرمای بهاره با استفاده از ظرفیت گرمایی ویژه آب

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت

1389

 

 

 

جدول شماره2-مقالات:

 

ردیف

 

 

 

 

 

 

1

بررسی حقوقی رفتار آژانس انرژی هسته ای در قبال ایران

همایش ملی انرژی

هسته ای

بافت

1384

مقاله برتر

چاپ در مجموعه مقالات و سخنرانی

2

وضعیت حقوقی زنان روستایی

همایش منطقه ای زن و توسعه پایدار

بافت

1387

مقاله منتخب

چاپ در مجموعه مقالات

3

نحوه طرح دعا وی

د ردیوان عدالت اداری

ماهنامه فرهنگی اجتماعی  راهیان نور ناحیه بسیج سپاه سرجان

سیرجان

1381

شماره اول

صص 14-18

چاپ

4

بررسی حقوقی امر به معروف و نهی از منکر و شرایط آن

ماهنامه فرهنگی اجتماعی  راهیان نور ناحیه بسیج سپاه سرجان

سیرجان

1382

شماره دوم

-20-22 صص

چاپ

5

بررسی ارزشهای شهروندی در پرتیراژترین هفته نامه شهرستان سیرجان در سال 89

همایش ملی حقوق شهروندی

الیگودرز

1390

 

سخنرانی و چاپ در مجموعه مقالات

6

مروری بر علایق نظری مرتبط با شهروندی

همایش ملی حقوق شهروندی

الیگودرز

1390

 

پوستر و چاپ در مجموعه مقالات

7

A Study on the Effect of Indirect Corrective feedback Regarding Organization and Accuracy of writing proficieny              

Asian Litracy Conference in conjunction with 7th LITCON &4th  ILLC

دانشگاه usm

مالزی

2012

 

سخنرانی و چاپ در مجموعه مقالات

8

A Comparative Study of Human Rights Public freedom View in Islam & Liberalism

Journal of Basic and Applied Scientific Research

ISI

2013

 

پذیرش و چاپ

9

چشم اندازها ، دیدگاهها ،نظریه ها و فرنظریه های کیفیت در آموزش عمومی و عالی

اولین کنفرانس ملی کیفیت در آموزش عالی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

1392

 

چاپ در مجموعه مقالات

10

تاملی در آراء هابز،لاک و روسو پیرامون قرارداد اجتماعی

همایش ملی قرارداد اصول و چالشهای پیش رو

 

ابرکوه

1392

مقاله برتر

چاپ در مجموعه مقالات و سخنرانی

11

مولفه های فرهنگی و هنری موسسات و آموزشگاهها در رابطه با توسعه فرهنگی

همایش منطقه ای چالش ها و راهکارهای توسعه در مناطق محروم

کهنوج

1392

مقاله منتخب

چاپ در مجموعه مقالات و سخنرانی

12

Structural & Normative factors of legislation in system of Islamic Republic of Iran

 

ISI

2013

صص 14-18

پذیرش

13

Organizations & Institutions Cultural & Artistic Elements Regarding Cultural Development

Advances in Environmental Biology

ISI

2014

1613-1621

چاپ

 

14

بررسی عوامل هنجاری و ساختاری قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران

فصلنامه تحقیقات حقوقی آزاد

علمی -پژوهشی

1393

 

پذیرش

 

 

 

 

 

جدول شماره3-مشاوره پایان نامه (کارشناسی ارشد):

 

ردیف

عنوان پایان نامه

رشته

نام دانشجو

تاریخ دفاع

1

تاثیر مدرنیسم بر ادبیات سیاسی ایران

علوم سیاسی

مریم سلطانی نژاد

1387

2

تاثیر عوامل اجتماعی و اقتصادی و و فرهنگی بر نگرش جنسیتی

مطالعات خانواده

سمیه بختیاری

1388

3

بررسی جرم سیاسی در قوانین ایران

علوم سیاسی

مژده خواجه

1389

4

بررسی تبصره8 قانون نحوه اجرای اصول 85 و138 قانون اسا سی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیت های رئیس مجلس شورای اسلامی

حقوق عمومی

داوود رمضان پور

1389

5

بررسی برخورد مسئولین عراقی با اسرای ایرانی و تطبیق آن با معاهدات بین المللی و  موازین اسلامی

علوم سیاسی

میثم عارفی

1389

6

بررسی نقش دانشگاه در توسعه سیاسی کشور

علوم سیاسی

ایمان عتیقی

1389

7

اصول حاکم بر تفسیر قراردادها

حقوق خصوصی

مریم آرامش

1389

8

بررسی وضعیت حقوقی قانون چک در قانون تجارت 1311 و لایحه جدید اصلاح قانون تجارت

حقوق خصوصی

مژگان شاهسونی

1392

9

آزادی مخالف در حقوق بشر و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

حقوق عمومی

مهدی صادقی

1392

10

مقایسه تطبیقی حقوق بشر وحقوق اساسی جمهوری ایران از حیث آزادیهای عمومی

حقوق عمومی

عبدالعظیم جمشیدی

1392

11

نقش مداخلات بشر دوستانه در تضعیف اصل حاکمیت ملی

حقوق عمومی

اردشیر بنیادی

11/12/1391

12

بررسی حدود مسئولیت مدنی ( قوه مجریه ) نسبت به اعمال حاکمیت در نظام حقوق جمهوری اسلامی ایران

حقوق عمومی

حسن اسدآبادی

17/03/1392

13

بررسی فقهی و حقوقی ماهیت قرارداد اوراق مشارکت

حقوق خصوصی

فریبا زندی پور

25/03/1392

14

مطالعه تطبیقی حقوق بشر از حیث آزادی های عمومی از دیدگاه دو مکتب اسلام و لیبرالیسم

حقوق عمومی

عبدالعظیم جمشیدی

30/06/1392

15

بررسی شرایط ضمان مستاجر نسبت به عین در فقه و حقوق

حقوق خصوصی

ام البنین رجبی

29/09/1392

16

بررسی نظارت قیمومتی بر شوراهای اسلامی

حقوق عمومی

ویدا اسدی

11/11/1392

17

مطالعه تطبیقی حقوق ملت در قانون اساسی مشروطه و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

حقوق عمومی

بهاره شریفی

06/12/1392

18

بررسی تغییر شرایط قراردادهای اداری در نظام حقوقی ایران

حقوق عمومی

خدیجه عباسی زاده

20/10/1392

19

قلمروی اختیارات شوراهای محلی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

حقوق عمومی

کمال کلاهی

03/12/1392

20

بررسی تطبیقی حق کار و شرایط اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران و انگلستان

حقوق عمومی

شقایق شاهی

20/10/1392

21

آسیب شناسی تعدد مراکز قانون گذاری در نظام حقوقی ایران با تأکید بر اصل تفکیک قوا

حقوق عمومی

رامین نعمت اللهی

01/03/1393

22

بررسی نقش عرف در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

حقوق عمومی

معصومه عزت دوست

1393

23

تأثیر حقوق عمومی اسران بر مقررات و قوانین حاکم بر دفاتر اسناد رسمی

حقوق عمومی

سیدعلاالدین موسوی

01/03/1393

24

بررسی اختیارات و محدودیت های مجلس شورای اسلامی در امر قانون گذاری

حقوق عمومی

عاطفه سلطانی نژاد

03/12/1392

25

بررسی وضعیت حقوقی چک در لایحه جدید و قانون تجارت مصوب 1311

حقوق خصوصی

مژگان شاهسونی

20/10/1392

26

مقایسه حقوق اساسی ملت در قانون اساسی ایران و قانون اساسی

حقوق عمومی

فرشید کنعانی خلاری

13/10/1392

27

بررسی تطبیقی حقوق کودک در نظام های حقوقی جمهوری اسلامی ایران و انگلیس

حقوق عمومی

ماریا معدلی

13/10/1392

28

تأثیر کرامت انسانی بر آزادی مخالف در نظام جمهوری اسلامی ایران

حقوق عمومی

مهدی صادقی گوغری

27/06/1392

 

 

 

 

جدول شماره4-دوره ها و کارگاه ها

 

دانشگاه یا موسسه برگزار کننده

کشور برگزار کننده

مدت به روز

سال برگزاری

نام دوره کارگاه

ردیف

دانشگاه آزاد اسلامی دبیرخانه منطقه 7

ایران

3

1388

رهبری سازمانی در دانشگاه

1

دانشگاه آزاد اسلامی دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی

ایران

4

1387

مدیریت آموزش عالی

2

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر عباس و دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام

ایران

4

1387

تبیین سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404

3

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت

ایران

4

1383

روش شناسی تحقیق

4

دانشگاه آزاد

اسلامی

واحد بافت

ایران

4

1387

مکالمه و گرامر زبان انگلیسی

5

دانشگاه آزاد

اسلامی

واحد بافت

ایران

2

1385

آموزش Power point

6

دانشگاه آزاد

اسلامی

واحد بافت

ایران

2

1385

مقاله نویسی به زبان فارسی

7

دانشگاه آزاد

اسلامی

واحد بافت

ایران

3

1388

آمار و spss پیشرفته

8

دانشگاه آزاد

اسلامی

واحد بافت

ایران

4

1387

روش شناسی تحقیق

9

سازمان امداد و نجات استان کرمان و جمعیت هلال اهمر بافت

ایران

4

1388

امداد و کمکهای اولیه

10

دفتر اطلاعات سازمان ملل متحد و مجله ISG

ایران

3

1390

کارگاه آموزشی استفاده از کتابخانه دگ هامرشولد و آشنایی با سازمان ملل متحد

11

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان

ایران

4

1392

طرح ضیافت

12