رئیس دانشکده علوم انسانی واحد سیرجان معرفی شد 1396/08/29


رئیس دانشکده علوم انسانی واحد سیرجان معرفی شد

با حضور اعضای هیات علمی و کارکنان دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان، رئیس جدید این دانشکده معرفی شد.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان در این جلسه با تقدیر از فعالیت های دکتر محمدرضا یوسفی رئیس دانشکده علوم انسانی گفت: «قبول پست های اجرایی برای اعضای هیئت علمی زیاد مطلوب نیست و فلسفه هیئت علمی این است که به دنبال تحقیق و پژوهش برود.»
دکترعلی یعقوبی پور با تاکید بر ارزش افزایی سرمایه های دانشگاه بیان کرد: «دکتر زهرا خادمی در همه پست هایی که تاکنون داشتند زبان زده عام و خاص هستند و ایشان را به عنوان یک چهره تلاشگر و مسئولیت پذیر می شناسند و امیدواریم در ادامه هم اینگونه باشد.»
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان بر همکاری کارکنان دانشکده علوم انسانی با رئیس جدید  دانشکده تاکید کرد و افزود: « دانشکده علوم انسانی مانند نگینی است که در دانشگاه آزاد اسلامی سیرجان می درخشد و امیدواریم در کنار دانشکده فنی این دانشکده هم به عنوان یک مرکز علمی واقعی که همه اصول علمی در آن رعایت می شود را  داشته باشیم و خدشه ای در کار بوجود نیاید.»
در این جلسه دکتر زهرا خادمی به عنوان رئیس جدید دانشکده فنی معرفی و از زحمات دکتر محمدرضا یوسفی؛ رئیس قبلی قدردانی شد.
 
طبقه بندی خبری:
عمومی