اطلاعات کارشناسان آموزش واحد
مجموعه
آموزشی
از تاریخ
1394/03/31
تا تاریخ
از ساعت
تا ساعت
توضیحات

خانم پدیه :41523318

مدیریت سیستمهای اطلاعاتی کارشناسی ارشد

مدیریت تشکیلات و روش ها کارشناسی ارشد

مدیریت نیروی انسانی کارشناسی ارشد

مدیریت تحویل کارشناسی ارشد

مدیریت مالی کارشناسی ارشد

 

خانم احسانی :41523318

پرستاری کارشناسی

حسابداری کارشناسی ناپیوسته

حسابداری کارشناسی پیوسته

حسابداری _ کاردانی پیوسته

 

خانم نوری :41523311

مدیریت تکنولوژی _ کارشناسی ارشد

مدیریت اجرایی _ کارشناسی ارشد

اموزش ریاضی _ کارشناسی ارشد

حسابداری _ کارشناسی ارشد

روانشناسی _ کارشناسی

 

خانم اسلامی :41523311

حقوق _ دکتری

حقوق _ خصوصی

حقوق _ عمومی

حقوق _ جزا

حقوق _کارشناسی

 

خانم ارقند :41523312

روانشناسی عمومی _ کارشناسی ارشد

روانشناسی بالینی _ کارشناسی ارشد

ادبیات _ دکتری

ادبیات _ کارشناسی ارشد

ادبیان _ کارشناسی

علوم سیاسی _ کارشناسی

خانم امیری مقدم :41523312

میکرو بیولوژی و زیست شناسی _ کارشناسی ارشد

اموزش زبان _ کارشناسی ارشد

مترجمی زبان _ کارشناسی ارشد

شیمی فیزیک _ کارشناسی ارشد

مدیریت _ کارشناسی

مدیریت _ کاردانی

حسابداری _ کاردانی ناپیوسته

تربیت بدنی _ کاردانی

مرجان عرب مختاری : 41523417

کارشناسی متالوژی صنعتی

کارشناسی ناپیوسته ذوب فلزات

کاردانی متالوژی

کارشناسی ناپیوسته برق قدرت

 

خانم بنی فاطمه : 41523418

مهندسی کامپیوتر نرم افزار

طراحی شهری و برنامه ریزی شهری

مندسی منابع طبیعی

مهندسی پلیمر

مهندسی مکاترونیل

مهندسی مکانیک

مهندسی شیمی

عظیم محمودآبادی : 41523426

کارشناسی رشته مکانیک خودرو

کامپیوتر نرم افزار وسخت افزار

تاسیسات حرارتی و برودتی

شیما پهلوان زاده : 41523420

مهندسی عمران _ هیدرولیکی _ ارشد

مهندسی عمران _ سازه های دریایی _ ارشد

مهندسی عمران _ مدیریت ساخت _ ارشد

مهندسی معدن _ فرآوری _ ارشد

مهندسی معدن _ استخراج _ ارشد و دکتری

مهندسی معماری _ ارشد

مهندسی عمران _ سازه _ دکتری

 

محمد جواد شهبا :41523424

ارشد برق قدرت

ارشد کنترل

ارشد الکتروتکنیک

ارشد مخابرات

ارشد جوشکاری

دکتری برق قدرت

 

محسن کرمی پور زارعی : 41523426

کارشناسی صنایع

کاردانی مکانیک خودرو

کاردانی ساخت وتولید

کارشناسی ریاضی

خانم خلیلی 41523420

کاردانی پیوسته و ناپیوسته معماری

کارشناسی ناپیوسته معماری

کاردانی پیوسته الکتروتکنیک و برق صنعتی