عنوان اطلاعیه
قابل توجه اساتید و کارکنان محترم دانشگاه
متن اطلاعیه
کارگاه آموزشی آشنایی با تفسیر سوره مبارکه حشر
زمان:از سه شنبه 98/2/17 بعد از نماز ظهر و عصر به مدت یکماه
مکان: مسجد امام جعفر صادق(ع) دانشگاه
تاریخ
1398/02/14
مجموعه
فرهنگی
فایل