عنوان اطلاعیه
آخرین مهلت صدور معافیت تحصیلی
متن اطلاعیه
به اطلاع آندسته از دانشجویانی که تاکنون به هر دلیل نسبت به صدور معافیت تحصیلی اقدام ننموده اند میرسان آخرین فرصت صدور معافیت تحصیلی 97/9/28 می باشد.
تاریخ
1397/09/20
مجموعه
عمومی
فایل