عنوان اطلاعیه
قابل توجه دانشجویان واجد شرایط تخفیف دانشجویی
متن اطلاعیه
قابل توجه دانشجویان واجد شرایط تخفیف دانشجویی
آخرین مهلت تحویل مدارک به امور دانشجویی 97/9/15 می باشد.
تاریخ
1397/09/05
مجموعه
عمومی
فایل