عنوان اطلاعیه
قابل توجه اعضای محترم باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
متن اطلاعیه

کارگاه آموزشی فتوشاپ به مدت 16 ساعت آموزش عملی 8 ساعت مقدماتی و 8 ساعت پیشرفته مورخ 19 و 20 تیرماه از ساعت 8 صبح در دانشکده علوم انسانی مرکز کامپیوتر کارگاه شماره 1 برگزار می گردد
 
   
تاریخ
1397/04/16
مجموعه
طرح های پژوهشی
فایل