عنوان اطلاعیه
اطلاعیه خوابگاه برادران
متن اطلاعیه

 

با توجه به تعطیلی خوابگاه برادران تعداد محدودی تخت با امکانات مختصر جهت استفاده آقایان در ساختمان قدیم دانشگاه (مدرسه سما )در نظر گرفته شده است، دانشجویان متقاضی می توانند جهت بازدید از محل، ثبت نام و پرداخت هزینه به امور خوابگاهها طبقه دوم ساختمان اداری مراجعه نمایید.

معاونت دانشجویی واحد

تاریخ
1396/07/04
مجموعه
عمومی
فایل