عنوان اطلاعیه
آغاز به کار خوابگاه شماره یک خواهران
متن اطلاعیه
آغاز به کار خوابگاه شماره یک خواهران
 
به اطلاع می رساند خوابگاه شماره یک خواهران از 25 شهریور باز می باشد.
معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی سیرجان
تاریخ
1396/06/19
مجموعه
عمومی
فایل