slider image 0 slider image 1 slider image 2
دکتر میرزاده «اگر می خواهید تولید علم و فناوری داشته باشید باید تحصیلات تکمیلی را رشد بدهید چرا که رشد تحصیلات تکمیلی در ذات خود توسعه کیفی و رشد تولید علمی را به همراه دارد»
       Ar     ENG   DEU       
       
کل بازدید : 12054423337 ، بازدید امروز: 1907 ، بازدید دیروز: 3103 ، آنلاین: 67